Black Jack
Frenzy Discs
Clash of Pirates
European Blackjack - Elite Edition